විපක්ෂ නායක ධුරයට එජාපය තුළ සීතල යුද්ධයක්.


හිටපු මධ්‍යම පළාත් සභා මන්ත්‍රිනි (එජාප) රේණුකා හේරත් මහත්මියගේ අභාවයෙන් හිස්වූ විපක්ෂ නායක ධුරය සඳහා මධ්‍යම පළාත් සභාව තුළ සීතල සටනක් නිර්මාණය වී තිබේ.

මේ සඳහා එජාපයෙන් නාම යෝජනා 4ක් ඉදිරිපත්ව ඇති අතර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩී. එම්. එම්. පියසිරි මන්ත්‍රිවරයා තම දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් සිටියදී අභාවප්‍රාප්ත වූ රේණුකා හේරත් මහත්මියගේ තනතුර තම දිස්ත්‍රික්කයටම ලැබිය යුතු බව කියා සිටී.

දැනට විපක්ෂයේ සංවිධායක සහ අපරාජිත මන්ත්‍රිවරයකු ලෙස දිගටම පළාත් සභාව තුළ කටයුතු කරන මහනුවර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි චානක අයිලප්පෙරුම මහතාගේද නම යෝජනා වී ඇති අතර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශාන්තිනි කෝන්ගහගේ සහ පත්මලාල් ද අල්විස් මහතාගේ නම්ද යෝජනා වී තිබේ.

Powered by Blogger.