විමල් වීරවංශගේ ඇප අයැදුම ඉවතට.


රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතව සිටින විමල් වීරවංශ මහතා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිශෝධිත ඇප අයදුම්පත කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු විකුම් කළුආරච්චි මහතා විසින් අද (21දා) ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී.

එම ප්‍රතිශෝධිත ඇප අයදුම්පත සලකා බැලූ මහාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රකාශ කර සිටියේ, කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය නීත්‍යානකූල ලෙස වීරවංශ මහතාගේ ඇප ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි.

Powered by Blogger.