උපවාසය අවසන් - විමල් බන්ධනාගාර රෝහලට.


උපවාසයේ නිරත විමල් වීරවංශ මහතා බන්ධනාගාර රෝහලට රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. 

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ විමල් වීරවංශ මහතාගේ සෞඛ්‍ය තත්වය අසාධ්‍ය වීම හේතුවෙන් බවයි බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කලේ. 

බන්ධනාගාර ආඥා පනත අනුව කිසියම් සිරකරුවෙකු ආහාර වර්ජනය කරන්නේ නම් බලහත්කාරයෙන් ඔහුව රෝහලට රැගෙන යාමට බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට නීතිමය අයිතියක් පවතිනවා.

Powered by Blogger.