කාවින්ද විවාහයට බයයිලු.තරුණ දේශපාලඥයකු වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා මෙරට ජාතික පුවත්පතක් සමග සංවාදයකදී ප්‍රකාශකර තිබුනේ ඔහු විවාහ වීමට බයෙන් සිටින බවයි. එනම් විවාහවී සිටින හිතමිතුරන් පවසන කතා නිසා මෙසේ විවාහයට යම් බියක් ඇතිවී ඇතිබව පවසනවා.

ඔහු මෙසේ ප්‍රකාශකර තිබුනේ 21 වැනිදා ජනයුගය පුවත්පත හා සංවාදයකට එක්වෙමිනි. සම්පුර්ණ සංවාදය පහතින් දැක්වේ.


Powered by Blogger.