ශ්‍රීලනිපයට නව දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු 7ක්.


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු හත් දෙනෙක් අද ජනාධිපති නිලනිවසේ දී  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපති අතින් තම පත්වීමේ ලිපි ලබාගත් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මේ අනුව 

  1. සුමුදු විජේවර්ධන - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
  2. ආර් එම්  සනත් පද්මසිරි - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
  3. ඒ ඒ ඒ ලතීෆ් - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
  4. කේ පී ප්‍රියන්ත ෙප්‍ර්මකුමාර - ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
  5. රසික දේශප්‍රිය රත්නායක - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  6. එම් එස් සුබයිර් - මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
  7. එස්  කජන්තන් - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.

Powered by Blogger.