කොළඹ කුණු කුණුවන ලකුණු - කසළ දැමීමට ස්ථානයක් නැහැ.


කොළඹ නගරයේ එකතුවන කසළරැගෙන යෑමට ස්ථානයක් නොමැතිකමින් මතුව ඇති ගැටලුවට රජයෙන් විසඳුමක් ලැබෙනතුරු කොළඹ මහ නගර සභාව බලා සිටින බව එහි ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

කසළ දැමීමට ස්ථානයක් සොයාගත නොහැකි වුවහොත් කසළ එකතුකිරීමේ වගකීමෙන් නගර සභාවට ඉවත්වීමට සිදුවනු  ඇති බවද ඔහු කීය.

කසළ රැගෙන යෑමට ස්ථානයක් නොමැතිව කසළ එකතුකළ නොහැකි බවත්,එසේ වුවහොත් තවත් පරිසර ගැටලුවක් නිර්මාණය විය හැකි බවත්,නගරයේ අලංකරණයටද එය බලපානු ඇති බවත්,ඊට පෙර රජයෙන් ස්ථිර තීරණයක් අපේක්ෂා කරන බවත් එම ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේය.

නගර සභාවේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ ලොරිවලින් මේ දිනවල කසළ එක්රැස්කිරීමේ කටයුතු සිදුකරන බවත්,දිරාපත්  නොවන කසළ මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමට නගර සභාව කටයුතු කරමින් සිටින බවත් හෙතෙම  කියා සිටියේය.

මේ අතර දෛනිකව එක්රැස්වන කසළ තොග රඳවාගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙන අතර, නගර සභාවේ ප්‍රාදේශිය කාර්යාලවල කුණු ලොරි නතර කර තිබෙන අන්දමද දැකගතහැකි විය.

සමහර ස්ථානවලින් කසළ ඉවත් නොකළ බවට නගර සීමාවේ පදිංචි ජනතාවගෙන්  චෝදනාවක්ද  එල්ලවිය.

Powered by Blogger.