ඩිලන්ත මාලගමුවට ලැම්බොගිනි තරගයෙන් පළමු තැන.


ඊයේ (22) දින ඉතාලියේ මොන්සා නගරයේ පැවති ලම්බෝගිනි යුරෝපා සුපර් ට්‍රොෆෙයෝ (lambhogini super trofeo) මෝටර්රථ ධාවන තරඟයේ LP CUP කාණ්ඩයේ මූලික තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ධාවන ශුර ඩිලන්ත මාලගමුව පළමුවෙනි ස්ථානයට පැමිණියේය.

ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙලේ ධාවන ශූරයන් රැසක් සහභාගි වූ මෙම තරඟයේදී ඩිලන්ත මාලගමුව සිය උපරිම දක්ෂතා පෙන්නුම් කරමින් ඉදිරියටම පැමිණීම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවටම කීර්තියකි.එම අවස්ථාව නැරඹීමට ඉතාලියේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයින් බෙහෝ පිරිසක් පැමිණ සිටීම විශේෂත්වයකි.

එසේම අද (23) පැවැත්වෙන දෙවැනි සහ අවසන් තරඟයන් පැවැත්වෙයි.

Powered by Blogger.