නාමල් කසාද බැන්දොත් FCID යට.


පසුගියදා 10 වැනිදා සිය 31 වැනි උපන්දිනය සැමරූ නාමල් රාජපක්ෂ මේවන විට කසාදයක් කර ගැනීමේ කලවයස සම්පූර්ණකර ඇතත් එය මඟහරින හේතුව හෙළිකර තිබේ.

නාමල්ගේ උපන් දිනයට පැමිණි හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු නාමල්ට කසාදයක් කර ගන්නා ලෙස යෝජනාවක් ගෙනා අවස්ථාවේදී නාමල් අදාළ තොරතුර හෙළිකර තිබිණි.

ඔහු එහිදී පවසා තිබුණේ තමා කසාදයක් කරගතහොත් මඟුලට ගිය වියදම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට යාමට සිදුවන බැවින් කසාදය ප්‍රමාද කරන බවයි.

Powered by Blogger.