‘හිරිපොද වැස්ස’ නිලිය අත්අඩංගුවට ගනී.


බුදු රජානන් වහන්සේගේ පින්තූරය සහිත ඇදුමකින් සැරසී සිටි රගන ශිල්පිනියක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඇය ‘හිරි පොද වැස්ස’ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතයකට රංගනයේ යෙදුන රංගන ශිලිපිනියකි.

Powered by Blogger.