මහනුවරත් අවදානම් කසල කන්දක්.


මහනුවර ප‍්‍රදේශයේ එක් රැස් වන කසළ බැහැර කෙරෙන ගුහාගොඩ තේක්කවත්ත කසළ කන්ද ද අවදානම් තත්ත්වයකට පත් වෙමින් ඇති බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දුන්නේ එම ස්ථානය කසළ බැහැර කළ හැකි උපරිම සීමාවට ළඟා වී ඇති බවයි. 

මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද පිහිටි ස්ථානයේ පාංශු ස්ථරය ශක්තිමත් නොවන බව තමන් මීට පෙර අදාළ අංශ වෙත දැනුවත් කර තිබූ බවද ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න සඳහන් කළා. 

Powered by Blogger.