මරික්කාර්ගෙන් ජාතිවාදීන්ට සැර උත්තරයක්.


පසුගිය දිනවල කොලොන්නාව එජාප සංවිධායක එස්. එම්. මරික්කාර් වෙත සමාජ ජාල තුළ ප්‍රබල විරෝධයක් එල්ල වී තිබිණ.

ඒ සම්බන්දයෙන් ඔහු තම නිල ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි මෙසේ අදහස් පළකර තිබේ.Powered by Blogger.