මුරලිට හෝල් ඔෆ් ෆේම් සම්මානය.


ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දගපන්දු යවන ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන් හෝල් ඔෆ් ෆේම් සම්මානය සඳහා නම්කරයි.

එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සදහා පිරිනමන ඉහළම ගෞරව සම්මානය වේ.

Powered by Blogger.