මීතොටමුල්ල යළි අවදානම්!


ඉදිරියේදී වැසි වැටුණොත් මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද යළි නාය යා හැකි බව ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නාය යැම් පර්යේෂණ හා අවදානම් කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්‍ෂ ආර්. එම්. එස්‌. බණ්‌ඩාර මහතා පැවසීය. 

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස්‌ දැක්‌වූ බණ්‌ඩාර මහතා,

"ඇත්තටම කුණු කන්ද නාය ගියේ නැහැ, සිද්ධ වුණේ කුණු කන්දේ බරට පොළොවේ තිබෙන පස්‌ තට්‌ටුවක්‌ විස්‌ථාපනය වීමයි. මෙහිදී කන්ද අවට නිවාස පැත්තකට තල්ලුවීමක්‌ සහ ඉහළට එසවීමක්‌ සිදුවෙලා තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය අපි හඳුන්වන්නේ නාය යැම් තත්ත්වයක්‌ ලෙසයි. මෙවැනි සිදුවීමක්‌ ලංකාවේ සිදුවූ පළමු වතාව මෙයයි. දැනට කන්දට කුණු නොදමන නිසා අවදානමක්‌ නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී වැසි වැටුණොත් කුණු කන්ද නාය යා හැකියි. ඒ නිසා අපි දැනටමත් කුණු කන්ද අවට අවදානම් කලාපයක්‌ නම් කර එහි පදිංචිකරුවන්ට එතැනින් ඉවත් වීමට උපදෙස්‌ දී තිබෙනවා. මෙම අවදානම් කලාපයේ නිවාස 130 ක්‌ පමණ තිබෙනවා" යෑයි ආර්. එම්. එස්‌. බණ්‌ඩාර මහතා පැවසීය.

Powered by Blogger.