නාමල්, ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ මෛත්‍රී පාවා දෙයි.


නිල් බළකායේ තරුණ තරුණියන්ට සහ වෘත්තිකයන්ට පුහුණුවීම් ලබාදීම සඳහා ජාතික තරුණ සේවා සභාවට රුපියල් මිලියන ගණනක්‌ මුදල් ගෙවූ ආකාරය පිළිබඳව පරීක්‍ෂණ පවත්වන බරපතළ වංචා විමර්ශනය සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිසම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්‌ෂ මහතාගෙන් ඊයේ (31 වැනිදා) පැයක්‌ ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ ලබාගෙන ඇත. 

මෙහිදී ප්‍රකාශයක්‌ ලබාදෙමින් නාමල් රාජපක්‌ෂ මහතා පවසා ඇත්තේ එවකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයේ මහ ලේකම්වරයාගේ උපදෙස්‌ මත නිල් බළකායේ තරුණ තරුණියන්ට තරුණ සේවා සභාවේ පුහුණුවීම් ලබාදුන් බවයි.

ඉකුත් 2014 වර්ෂයේ දී නිල් බළකායේ තරුණ තරුණියන්ට සහ විවිධ වෘත්තිකයන්ට තරුණ සේවා සභාවේ පුහුණුවීම් ලබාදී ඇති අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන ගණනක මුදලක්‌ ගෙවා ඇත. 

නිල් බළකාය විසින් මෙම මුදල් ගෙවා දැමුවේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ජනාධිපති කොමිසම පරීක්‍ෂණ ආරම්භ කළ අතර ඒ අනුව නිල් බළකායේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ නාමල් රාජපක්‌ෂ මහතාගෙන් මෙසේ ප්‍රකාශ ලබාගෙන තිබේ.

Powered by Blogger.