ජනාධිපති සිනමා සම්මාන උලෙළ.


ජනාධිපති සිනමා සම්මාන උලෙළ 8 වසරක නිහැඬියාවකින් පසු ඊයේ (31) කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි. 

තවත් සේයාරූ බලාපොරොත්තුවන්න...

Powered by Blogger.