ඉදිකිරීම් භූමියේ ඩෙංගු කීටයන් සිටියහොත් ඉදිකිරීම් බලපත්‍රය අහෝසියි.


ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරන ස්ථානයන්හී ඩෙංගු මදුරු කීටයන් හමුවුවහොත් එම ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් බලපත්‍රය මාසයකට අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

Powered by Blogger.