නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට - සයිටම් සිසුන්ට සායනික පුහුණුවත් ලැබේ.


මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල ශික්ෂණ රෝහලක් වශයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගන්නා බව උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියයි.

අමාත්‍යංශයේ වැඩබලන ලේකම් ජයන්ති විජේතුංග මහත්මියගේ අත්සනින් යුතුව මෙම නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙන අතර මෙම රෝහල අඛණ්ඩව ශික්ෂණ රෝහලක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යන බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

එසේම නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය සහිතව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා වූ අවම ප්‍රමිතීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ගැසට් නිවේදනය කිරීමටද යෝජනා කර තිබේ.

එමෙන්ම වෛද්‍ය උපාධියට අදාළ අවසන් පරීක්ෂණය සමත් සිසුන්ට හෝමාගම හා අවිස්සාවේල්ල ශෛල්‍යකර්ම, වෛද්‍ය විද්‍යාව, නාරිවේදය හා ප්‍රසව විද්‍යාව සහ බාලක වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව මාසය බැගින් වූ සායනික පුහුණුවක් ලබාදීමටද යෝජනා කර තිබේ.

මෙම පුහුණුවෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ හා විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාවේ ඒකාබද්ධ අධීක්ෂණය යටතේ පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණයකට අයදුම්කරුවන් මුහුණදිය යුතු බවද යෝජනා කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙ අද අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වූ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවේ මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය (SAITM) සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති අර්බුධය සම්බන්ධයෙන් රජයේ යෝජනා අද දින තම අමාත්‍යංශය විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි.Powered by Blogger.