මැයි දිනයෙන් පසු එජාපයට නව සංවිධායකවරු අසූහයක්.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව ආසන සංවිධායකවරුන් 86ක් පත් කිරීම මෙවර මැයි දිනයෙන් පසුව සිදු කෙරේ.

උතුරු, නැ‍ඟෙනහිර පළාත් ඇතුළුව දිවයිනේ සියලුම පළාත් ආවරණය වන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකවරුන් 116ක් තෝරා ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කර තිබේ. තවත් ආසන සංවිධායකවරු 86ක් තෝරා ගැනීම අවසන් කර මැයි දිනයෙන් පසුව සියලු ආසන සංවිධායකවරුන්ට පත්වීම් ලිපි භාරදීමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් ඇමැති කබීර් හෂීම්, නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්, ග්‍රීන් බ්ලඩ් සංවිධානයේ ලසන්ත ගුණවර්ධන සහ සන්නිවේදන බළකා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුදත් චන්ද්‍රසේකර මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මඟින් ආසන සංවිධායකවරු ‍තේරීම සිදු කෙරේ.

පක්ෂයේ අසීරු අවස්ථාවල දී කුමන කණ්ඩායම නියෝජනය කළත් ආසන සංවිධායක ධුර පත් කිරීමේ දී දක්ෂතාව සහ මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඇති ශක්තිය පදනම් කරගෙන පත්වීම් සිදු කරන ලෙස තේරීම් කමිටුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට දැනුම් දී තිබේ. 

Powered by Blogger.