ආගන්තුකයාගේ දොරකඩටද මාරයා පැමිණියේය.


ප්‍රවීණ සිනමාවේදී වසන්ත ඔබේසේකර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මිය යන විට ඔහු අසූවැනි වියේ පසුවුණා.

Powered by Blogger.