ජනමාධ්‍යයේ ආයතන 03 ක්‌ ගයන්ත ඉඩමට ඉල්ලයි.


ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතු ආයතන තුනක්‌ ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ලබාදෙන ලෙස ඉඩම් ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇතැයි එම අමාත්‍යාංශයට සමීප ප්‍රකාශකයෙක්‌ පැවැසීය.

ඒ අනුව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති රජයේ මුද්‍රණාලය, මුද්‍රණ නීතිගත සංස්‌ථාව සහ චිත්‍රපට සංස්‌ථාව යන ආයතන තම අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා ගැසට්‌ කරන්නැයි ද ඇමැතිවරයා ඉල්ලා ඇත.

මේ සම්බන්ධව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ සාකච්ඡා කර තීරණයක්‌ ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඇමැතිවරයා වෙත දන්වා ඇතැයි ද ඉහත ප්‍රකාශකයා කියා සිටියේය.

Powered by Blogger.