ආර්කේඩ් එකත් විකුණයි?


කොළඹ 7 ආර්කේඩ් වෙළෙඳ උද්‍යානය, කොළඹ පැරැණි තුරඟ තරග පිටිය සහ නුවරඑළිය ඉපැරැණි තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල පෞද්ගලික ආයෝජකයන්ට පැවරීමට අදාළ යෝජනාවක් මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් රජයට ඉදිරිපත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

කොළඹ 7 ආර්කේඩ් වෙළෙඳ උද්‍යානය සහ පැරැණි තුරඟ තරග පිටිය පෞද්ගලිකකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා දැඩි විරෝධය පළකර ඇති බවද ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

ආර්කේඩ් වෙළෙඳ උද්‍යානය පෞද්ගලික ආයෝජකයකු ඉල්ලා ඇති බව රජයේ ආර්ථික කමිටුවේදී හෙළිව තිබේ.

එසේම නුවරඑළිය බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලයේ ඉදිකළ ඉපැරැණි වටිනාකමක් සහිත තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ප්‍රකට ඉන්දීය හෝටල් සමාගමකට පැවරිය යුතුය යන යෝජනාවක් ද එහිදී සාකච්ඡාවට ගෙන ඇත.

ඒ අතර මත්තල ගුවන්තොටුපොළ සහ ඒ ආශ්‍රිතව ඇති ඉඩම් අක්කර 800කට අධික භූමිය තක්සේරුකර තක්සේරු වාර්තාවක් සපයන ලෙස මුදල් අමාත්‍යංශය රජයේ ප්‍රධාන තක්සේරුකරුට දැනුම් දී ඇත.

Powered by Blogger.