විදේශ අමාත්‍යංශය කඩන් වැටෙයි?


විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන යනු ලබන ජන රජ ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටීමේ අවදානමක් ඇතැයි සතිඅන්ත පුවත්පතක් වාර්තා කර තිබේ.

බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේදී ආරම්භ කර ඇති මේ ගොඩනැගිල්ලේ 1930 දක්වා ව්‍යස්ථාදායක සභාවද පවත්වාගෙන ගොස් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන දූත පිරිස්ද මේ ගොඩනැගිල්ලට පැමිණෙන බවත්, මෙහි අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ජලනල හෝ විදුලි කාර්මිකයන් නැති බවද එහි දැක්වේ.

එම අමාත්‍යංශයේ පසුගිය දිනක විදුලි කාන්දුවක් සිදුව ඇති බවත්, ඒය නිවරදි කිරීමට පිරිපාලනය අසමත්ව ඇති බවටත් එහි චෝදනා කර තිබේ.

අභ්‍යන්තර දුකරථන පද්ධතිය ද බිඳවාටී ඇති බවත්, ඊට හේතුව එහි නඩත්තු වැඩ කළ කොන්ත්‍රාත් කරුගේ කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන්වීම නිසා යැයිද දැක්වේ.

පුවත පලකර ඇති සතිඅන්ත පුවත්පත ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයකුට සම්බන්ධ එකක් බවත්, ඉදිරි කැබිනට් සංශෝධනයේදී ඔහුට හිමිවීමට නියමිතව ඇත්තේ විදෙස්කටයුතු අමාත්‍යංශය බවත්, ඔහු අදාළ ගොඩනැගිල්ලට යාමට අකමැත්තක් දක්වන බැවින් එම අමාත්‍යංශය ලැබීමට පෙර එහි ගොඩනැලිල්ල මාරුකර ගැනීමට මේ උත්සාහය ගෙන ඇති බවටද මේ අතර රාවයක් පවතී.

Powered by Blogger.