මගේ ඇමැතිකමට තට්ටු වෙනවා - ගයන්ත කරුණාතිලක (Video)


හෙට පෙරවරුවේ කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදු කෙරන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ඇමති ගයන්ත කරුණාතිලක පවසයි.

ඔහු පැවසුවේ එහිදී අමාත්‍යධූර කිහිපයක් වෙනස් වන අතර ඉන් කිසිවෙකුටත් අසාධාරණයක් නොවන බවයි.

ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයාගේ අනුමැතිය අනුව එය සිදු කෙරෙනු ඇති.


Powered by Blogger.