මංගල - රවී වැඩ පටන්ගනී.


ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයට අයත් සියලු ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට ඉල්ලා අස්වන ලෙස නව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී අදාල තනතුරු සඳහා නව පත්කිරීම් සිදුකිරීමට නියමිතය.

මේ අතර විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සේවයෙක් නියුතුව සිටින මහ කොමසාරිස්වරුන්, තානාපතිවරුන්, කොන්සල් ජනරාල්වරුන් ඇතුළු නිළධාරීන් පිළිබඳ පූර්ණ වාර්තාවක් ලබාදෙන්නැයි නියෝග කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

තානාපති කාර්යාලවල සාමාන්‍ය සේවා කටයුතු සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් ද නව විදේශ ඇමතිවරයා තොරතුරු ඉල්ලා ඇත.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය දිනවල මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ඇමති සංශෝධනයක් සිදුකළද සංශෝධනය වූ අමාත්‍යංශවලට අයත් ආයතනවල තනතුරු වෙනස් නොකිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇති බවයි.

ගුවන් විදුලිය, රූපවාහිනිය, ලේක්හවුස්, රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ප්‍රබල රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයා යටතේ පවතී.

Powered by Blogger.