නාමල්-යෝෂිත කොටස් වෙළඳ පොලේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවන් 20 දෙනා අතරට ආවේ කෙසේද?


කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම්වල ප්‍රධාන කොටස් කරුවන්  20 දෙනා අතරට හිටපු ජනාධිපති පුතුන් වන නාමල් රාපක්ෂ සහ යෝෂිත රාජපක්ෂ යන දෙදෙනාගේ නම් ඇතුළත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලෙහි ලැයිස්තු ගත සමාගමක් වන  ඇස්කොට් ලංකා පීඑල්සී (Ascot Lanka Plc) සමාගමේ කොටස් මිලදී ගැනීම නිසාවෙනි.

 නාමල් රාපක්ෂ සහ යෝෂිත රාජපක්ෂ දෙදෙනාට මෙම සමාගමේ කොටස් මිලදී ගැනීමට මේ සා විශාල මුදලක් ලැබුනේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව විමර්ෂණයක් මූල්‍ය හා අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් මේ වන විට අරඹා ඇත.

සමාගමේ අන්තර් මූල්‍ය ප්‍රකාශනය අනුව මෙම සමාගමේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවන් 10 අතරෙහි මෙම රාජපක්ෂ සහෝදර දෙපළද සිටී.

කොටස් වෙළඳපොලෙහි මේ සම්බන්ධයෙන් වූ  ගනුදෙනු සහ තොරතුරු විමර්ශණය   මූල්‍ය හා අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් සිදුකෙරේ.

එසේම මෙම සමාගමේ කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් ලබා ගත් ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී නාමල් හා යෝෂිතගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිත වේ.

නාමල් රාජපක්ෂ හා යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇතුළු රාජපක්ෂවරුන්ට මුදල් අවභාවිතාව හා මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධ වූ චෝදනා දිගින් දිගටම එල්ල විය.

මේ පිළිබඳව සංශිප්ත වාර්තාවක් පසුවට,Powered by Blogger.