පුංචි ඡන්දය ඔක්තෝබර්.


පළාත් පාලන මැතිවරණය ඔක්තෝබර් මාසයේදීත්, නිලකාලය අවසන්වන පළාත් සභා තුනේ මැතිවරණය දෙසැම්බර් 10 වැනිදාට පෙරත් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළව සීමා නිර්ණය  ගැසට් කිරීමේ ගැසට් නිවේදන හා සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ජූලි 01 වැනිදා සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි නිකුත් වී ඇතැයි එම කොමිෂමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව සිදුවිය යුත්තේ පනතේ පවතින තාක්ෂණික ගැටලු පාර්ලිමේන්තුව තුළින් විසඳීම බවද ඔහු පවසා සිටියේය.

එම කටයුතු කඩිනම් කරදෙන බවට ඊයේ (27දා) පැවැති දේශපාලන පක්ෂ නිත්‍ය නියෝජිත රැස්වීමේදී දේශපාලන පක්ෂ පොරොන්දු වූ බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

මේ අනුව ජූලි මාසය තුළදී මෙම තාක්ෂණික ගැටලු විසඳීමට කටයුතු කළහොත් ඔක්තොබර් මාසය තුළ පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බවද කොමසාරිස්වරයා පවසා සිටියේය.

මීට අමතරව ඔක්තොබර් පළමු වැනිදා වනවිට උතුරුමැද, නැගෙනහිර, සබරගමු පළාත් සභාවල නිල කාලය අවසන් වන බවත්, නිලකාලය අවසන් වූ පළාත් සභා තුනේ මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳ නිවේදනය ඔක්තෝබර් 02 වැනිදා නිකුත් කරන බවද සඳහන් කළේය.

මේ අනුව දෙසැම්බර් 10 වැනි දිනට පෙර එම මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බවත්, මෙහිදී ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරීමේදී එම කටයුතු දෙසැම්බර් මාසයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට බාධා නොවන ආකාරයට කිරීම පිළිබඳ නව නීති සකස් කරන බවත් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සදහන් කළේය.

Powered by Blogger.