හරක් නිසා හැරිසන් ඇන ගනී [Video]


කිරි ගොවීන්ට සහන මිලට බෙදා දීමට ගෙනා කිරි ගවයින් දේශපාලනඥයන්ට බෙදා දුන්නේ ඇයිදැයි මාධ්‍යවේදියකු විසින් නැගූ පැනයට පිළිතුරක් දීමට නොහැකි වූ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා ඊයේ (28) පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇත.

ග්‍රාමීය ආර්ථික අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ සිද්ධිය සිදුව තිබේ.

සිද්ධිය සැකවින් මෙසේය.

“ඇමැතිතුමා කිරි ගවයින් බෙදාදීම පිළිබඳ පුවත්පත් දැන්වීමක් දාන්නේ ඇයි?” මාධ්‍යවේදියා විමසීය.

හැරිසන් මහතාගේ පිළිතුර “පිරිස තෝරාපත් කර ගැනීමේදී විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කරන්න පුවත්පත් දැන්වීමක් දාන්න අවශ්‍යයි.” බවයි.

ඇමැතිවරයාගෙන් ලැබුණ පිළිතුර මත මාධ්‍යවේදියා දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න ඇසුවේය.

“ඔබතුමන්ලා පුවත්පතේ දැන්වීම පළ කරන්නේ 2017.03.31 දින. නමුත් 2016 නොවැම්බර් 30 වෙනකොට ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමාට කිරි දෙනුන්ගෙන් පහෙන් එකක් දෙන්න තීරණය කරලා ඉවරයි. සල්ලිත් ගන්නවා.

එතකොට ඇමැතිතුමා දැන්වීම දාන කොටත් තෝරගෙන ඉවරයි. මේක බොරුවක්නේ කරලා තියෙන්නේ. මේකද ඔබතුමන්ලාගේ විනිවිදභාවය?”
“එහෙම නම් දැන්වීම දාන්න ඕන අපි හරක් 2000ක් ගේනවා. ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරාට හරක් 400ක් දෙනවා. තව 1600ක් තියෙනවා. ඒවාට ඉල්ලුම් කරන්න කියලා නේද?” යැයි මාධ්‍යවේදියා දැන්වීම පළ කළ යුතු ආකාරය ගැන ප්‍රශ්න කළේය.

මඳ වේලාවක් කරකියාගත දෙයක් නොහැකිව ඇමැතිවරයා වටපිට බැලුවේය.

“ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා පමණක් නොවෙයි අනෙක් අයත් සල්ලි බැඳලා තියෙන්නේ” යැයි හැරිසන් ඇමැතිවරයා පසුව පැවසීය.

“ඔබතුමන්ලා පළ කරන දැන්වීමට සුදුස්සන් 5600ක් ඉල්ලුම් කරනවා. එතකොටත් හරක් බෙදලා ඉවරයි. 5600න් 20ක පිරිසක් තෝරා ගන්නේ කොහොමද? තෝරාගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? කවද්ද කමිටු පත් කළේ? කමිටු කීයක් පැවැත්වූවාද? මේවාට නිසි පිළිතුරු අවශ්‍යයි නේද? අද මේ ගැන කතා කරන්නේ කියලා නිශ්චිතවම කියලා නේද මාධ්‍ය හමුවක් ගත්තේ. එතකොට මේවට පිළිතුරු ගෙනැල්ලා නෑ. එහෙ තියෙනවා මෙහෙ තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද?

තවත් දෙයක් ඇමැතිතුමා, 2017.03.17 සත්ත්ව නිෂ්පාදන අධ්‍යක්ෂවරයාට දන්වනවා ෆාම් බලන්න යන්න. අදාළ කණ්ඩායමක් තෝරගන්න නම් කරලා කෙනෙක් එවන්න කියලා. 24 වැනිදා තමයි ලියුම් ගහන්නේ. අපට දේශපාලනඥයා ‍නෙවෙයි ප්‍රශ්නෙ. තෝරාගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. කලින් තෝරගෙන බොරුවට දැන්වීම් දාන්න එපා.” යැයිද මාධ්‍යවේදියා දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කළේය.

අමාත්‍යවරයාට මාධ්‍යවේදියා නැගූ එම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමටද නොහැකි විය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.