රැල්ලට නොගිය රැල්ලක් 'මතකය' [Video]


නව පරපුරේ ගායන ශිල්පී ප්‍රමිත් ගණේආරච්චි විසින් ගායන කරනු ලබන “මතකය” නම්වූ වෙනස්ම රටාවක, රැල්ලෙන් මිදුණු මියුසික් වීඩියෝවක් ඔහු විසින් අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබේ.

ඔබත් එය මතක ඇතුවම නරඹන්න,Powered by Blogger.