රතන හිමිගේ ‘වස විස නැති’ වැඩේ දුමින්ද බාරගනියි


ජනාධිපති කාර්යාලයේ උපායමාර්ගික ව්‍යවසාය කළමනාකරණ අයතනය (සෙමා) යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ වස විස නැති රටක් ජාතික වැඩසටහනට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මූලිකත්වය ලබාදීමට ඉදිරිපත්ව තිබේ.

මීට පෙර මේ වැඩසටහන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමිගේ ප්‍රධානත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහි සාර්ථකත්වය අනුව එම වැඩසටහන තවත් ව්‍යාප්ත කිරීමට එම විශයභාර අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා යටතට පත්කර ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාල ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ජනාධිපති කාර්යාලය හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය එක්ව කාබනික ගොවිතැන ප්‍රවර්ධන කිරීමට වැඩසහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව පැවසේ.

පොළොන්නරුව, වලව, අම්පාර, ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොට, කුරුණෑගල, ගම්පහ, ගාල්ල, කළුතර සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක යන දිස්ත්‍රික් දහයේ ගොවීන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වේ.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් බී. විජේරත්න මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පසුගිය 27 වැනිදා පැවැති සාකච්ඡාවකට අනුව කෘෂිකර්මයට අදාළ මේ සියලු වැඩසටහන් එක තැනක සිට කිරීමේ එකඟත්වයකට පැමිණ තිබේ.

ගොවීන්ට සිදු වන පාඩුව අවම කිරීම සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මැදිහත්වීමෙන් වස විස නැති ගොවිතැන සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ රැසක් ද සිදු කර තබේ.

මේ අනුව නියඟය පැවැතිය ද ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කාබනික වී ගොවීන්ගේ අස්වැන්න ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවැති බව කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයේ ලේකම් බී. විජේරත්න මහතා පැවසීය.

එම පරීක්ෂණ දත්ත අනුව යමින් මුළු රට පුරා ම කාබනික පොහොර ගොවිතැන ප්‍රවර්ධනය කිරීම අමාත්‍යාංශයේ අරමුණ බව ද හෙතෙම පැවසීය.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන අවස්ථාවේ මෛත්‍රී පාලනයක් – ස්ථාවර රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් සුරක්ෂිත ආහාර හා තිරසාර ගොවිතැන යන සංකල්පය යටතේ “වස විස නැති රටක්” ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවා තිබිණි.

ඒ අනුව, ජනාධිපති කාර්යාලයේ උපායමාර්ගික ව්‍යවසාය කළමනාකරණ අයතනය (සෙමා) හට පැවරී තිබූ කිසියම් ව්‍යාපෘතියක් අධීක්ෂණය කර නිවැරදි මඟට යොමුකර ඊට අදාළ රේඛීය අමාත්‍යංශයට පැවරීමේ කටයුත්ත මේ අනුව අවසන්ව ඇති බවද වාර්තා වේ

Powered by Blogger.