මංගලට උපදෙස් දෙන්න මහාචාර්ය සලි පැමිණෙයි.


මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් සිය අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයෙකු ලෙසින් මහාචාර්ය රසීන් සලි මහතා පත් කර තිබේ.

මෙරට ප්‍රමුඛතම ආර්ථික බුද්ධි මණ්ඩපය වන ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනයේ සභාපතිවරයා ලෙසින් ද මහාචර්ය සලි කටයුතු කරනු ලබයි.

මහාචාර්ය සලි, සිංගප්පූරුවේ Lee Kuan Yew School of Public Policy හි මහාචාර්යවරයෙකි

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.