සරණ ගුණවර්ධන වරද පිළිගනී.


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති සරණ ගුණවර්ධන කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ අද (5) සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ නොකළ බවට වරද පිළිගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ඔහුට දඬුවම් නියම කිරීම ජූලි 20 වැනිදාට කල් තැබීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා නියෝග කළේය.

Powered by Blogger.