ආරක්ෂක ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි ?

ආරක්ෂක ලේකම් කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා සිය ධූරයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. 

හෙට්ටිආරච්චි මහතා ආරක්ෂක ලේකම් තනතුරින් ඉවත්වීමෙන් පසුව තානාපතිධූරයකට පත්කිරීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

මීට පෙර ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ පී.බී. අබේකෝන් මහතා ද සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්විය.

Powered by Blogger.