කොළඹ-පේරා කැම්පස් ස්වාධීනයි?


කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමෙන් ඉවත් කොට ස්වාධීන පාලන ව්‍යුහයන් බවට පත් කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබේ.

මෙහි මුල් අදියර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, ඊට අදාළ මූලික සාකච්ඡා පසුගිය මැයි මාසයේ දී පවත්වා තිබේ. පාර්ලිමේන්තුවේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සඳහා වන කාරක සභාව හරහා මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වන අතර, එහි මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන්නේ ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ ය. 

මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමක දී ආශු මාරසිංහ මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන කටයුතු ස්වාධීන කරන බවත්, සිසුන් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු තවදුරටත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මඟින් සිදු කරන බවත් ය. මේ යටතේ මූල්‍ය ස්වාධීනත්වය ඇතුළු පරිපාලන ස්වාධීනත්වය විශ්වවිද්‍යාලවලට ලැබෙන බව සඳහන් කළ මන්ත්‍රීවරයා, වැඩිදුරටත් පැවසුවේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට මේ ක්‍රියාවලිය ආදේශ කරන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තීරණයක් මෙතෙක් ගෙන නැති බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස පැවසුවේ මේ ක්‍රියාවලිය මඟින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පාඨමාලා විකිණීමටත්, ඒ හරහා මුදල් හම්බ කිරීමටත් ආණ්ඩුව සැලසුම් කර ඇති බවයි. මේ හරහා විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනයට දේශපාලනඥයන්ට මැදිහත් වීමට අවස්ථාව ලැබීම බරපතළ කරුණක් බව ද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

පසුගිය 04 වන දා පැවැති පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටු රැස්වීමේ දී ද මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර තිබූ අතර, ඊට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නියෝජිතයකු සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන නියෝජිතයකු ද කැඳවා තිබිණි. එහි දී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නියෝජිතයා විසින් ද අදාළ කරුණ තහවුරු කර තිබේ.

Powered by Blogger.