ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලට අස්ගිරි මහානායක හිමියන්ගෙන් ප්‍රසංශා.


මෙරට විහාරස්ථාන වල ප‍්‍රවේශ මාර්ග ඇතුළු යටිතල පහසුකම්  දියුණු කරමින් බෞද්ධාගමික ප‍්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම සඳහා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කරමින් සිටින බවත් ඒ පිළිබඳව තමන් වහන්සේගේ ප‍්‍රසාදය පළ කරන බවත් අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක වරකාගොඩ ඤාණරතන මහනාහිමියෝ කීහ.

උඩගුන්නෑපාන බෝධිමල්කඩ පුරාණ විහාරයේ නව ධර්ම ශාලාව සහ දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගිවෙමින් මහනාහිමියෝ ඒ බව ප‍්‍රකාශ කලහ.

මෙරට වෙහෙර විහාරස්ථාන 300 ක පමණ ප‍්‍රවේශ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් වැඩ සටහනක් කි‍්‍රියාත්මක වන බවත් මේ ආකාරයට විහාරස්ථාන දියුණු කිරීමට රජයේ සහය නිරන්තරව ලැබෙන බවත් කී උන්වහන්සේ වෙහෙර විහාර දියුණු කිරීම සඳහා දායකසභා නියෝජනය කරන දුප්පත් ජනතාවට අසීරු බැවින් රජය මෙලෙස සහයෝගය ලබා දීම අගය කරන බව ද ප‍්‍රකාශ කලහ. 


Powered by Blogger.