ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සියයට 66ක අඩුවීමක්.


ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව මෙම මාසයේ පළමු දෙසතිය තුළ 66%ක අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

2017 වසරේ මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් 132488ක් වාර්තා වී ඇති අතර කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, කුරුණෑගල, පුත්තලම, ගාල්ල, මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවලින් රෝගීන් බහුල වශයෙන් වාර්තා වී තිබේ.

විශේෂයෙන් ඊසාන දින මෝසම් වර්ෂාවත් සමග උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල ඩෙංගු රෝගීන් වැඩිවීමක් සිදුවිය හැකිය. ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය, ජාතික ඩෙංගු මදුරු මර්දන සතියක් 2017 සැප්තැම්බර් මස 20-26 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතය.

ඊට අමතරව උතුරු නැගෙනහිර පළාත්හි ඩෙංගු රෝගීන්ට සත්කාර කිරීමේ ක්‍රමවේදය හා රෝග වැළැක්වීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම හා සමාලෝචනය සඳහා දැනටමත් අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇතැයි එම අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. 

Powered by Blogger.