නඩු ලක්ෂ 8ක් ගොඩගැහිලා...


අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සංඛ්‍යා‍ ලේඛනවලට අනුව ලංකාවේ නොවිසඳුණු නඩු හත් ලක්ෂ අනූපන්දහසක් පවතින බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය, නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාමහේවා පවසයි. වර්තමාන දේශපාලන වේදිකාවේ විශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවා පසුගිය රජයේ හොරුන්ට දඬුවම් දියයුතු බවට විවිධ මත ඉදිරිපත් වුවත් තවත් එවැනි නොවිසඳුණු නඩු හත්ලක්ෂ අනූපන්දහක් පවතින බවද නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාමහේවා පෙන්වා දෙයි. දැනට කොළඹ මහාධිකරණ හතක් ඇති බවත් එය අට, නවය, දහය කර හෝ කල්ගතවූ නොවිසඳුණු නඩු සාමාන්‍ය නඩු ලෙසින් එම උසාවිවලට බෙදා දිය හැකි බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම මෙරට පවතින අධිකරණ ප්‍රමාණය සීමිත බැවින් එම අධිකරණ ප්‍රමාණය වැඩි කළ යුතු බවත් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පමණක් නොව පළාත්බඳ මහාධිකරණවලදීත් විභාග කිරීමට ඉඩ දියයුතු බවත් නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාමහේවා පවසයි.

-ප්‍රසාදිකා ජයවර්ධන

Powered by Blogger.