රාජිතට එරෙහි චෝදනා පසුපස දුම්කොළ සහ ඖෂධ සමාගම්.


තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනා පිටුපස සමාගම් රැසක් සිටින බව  සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ දුම්කොළ සහ ඖෂධ සමාගම් සම්බන්ධයෙන් තමාගත් ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් එම සමාගම් තමන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

මේ අතර විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමෙන් අනාගතයක් නොමැති බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසයි.

කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ රට නව දේශපාලන ගමනකට යොමුවෙමින් පවතින බවයි.

Powered by Blogger.