හලීම් - කිරිඇල්ල ඇමති ගැටුම කරළියට.


මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල හා එම්.එච්. අබ්දුල් හලීම් යන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරුන් දෙදෙනා අතර මෙතෙක් කලක් හටගෙන තිබූ සීතල යුද්ධය මේ වනවිට ප්‍රසිද්ධියේ  එකිනෙකාට චෝදනා කරගන්නා මට්ටමට පැමිණ තිබේ.

හලීම් ඇමතිවරයාගේ ආධාරකරුවන් දිනාගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා යෙදී සිටීම මෙම මතභේදකාරි තත්ත්වයට හේතුවී තිබේ. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය පුරා සිදුකරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට හලීම් ඇමතිවරයා සම්බන්ධ කර නොගැනීමට උපදෙස් ලැබී තිබෙන බවත්,මේ හේතුවෙන් හලීම් මහතා කළකිරීමට පත්ව ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

මේ පිළීබඳව කළ විමසීමකදී තැපැල්, තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්. අබ්දුල් හලීම් මහතා  සඳහන් කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් - පක්ෂ සාමාජිකයාත්  අතර අනවශ්‍ය ගැටුමක් නිර්මාණය කර දේශපාලනික වශයෙන් තමන්ව විනාශ කිරීමේ අසාර්ථක උත්සාහයක ඇතැම් පුද්ගලයන්  යෙදී සිටින  බවයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  ඇමතිවරයා  විසින් තමන්ට හිතවත් පුද්ගලයන්ට මුදල් ලබාදී තමාගේ දේශපාලනයට බාධාකිරීම සඳහා ඔවුන් යොදාගනිමින් සිටින බවත්, 1960  සිට හාරිස්පත්තුව ආසනයේ පරාජය නොවී අඛණ්ඩව දේශපාලනය කරන තමන් ඇතුළු පවුලට එම පුද්ගලයන් අභියෝගයක් නොවන බවත් හලීම් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Powered by Blogger.