කෙහෙළිය ආණ්ඩුවට.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ආණ්ඩුවට සහාය පළ කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයින් කිහිප දෙනකු මන්ත්‍රීවරයා සමඟ මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇතැයි ද පැවසේ.

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මන්ත්‍රීවරයා සමඟ ඒකාබද්ධෙ තවත් මන්ත්‍රීවරයකු ද ආණ්ඩුවට එක්වීමට නියමිතව ඇති බවද වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ ඉදිරියේදී තම කණ්ඩායමේ ආණ්ඩුවක් තුළ මිස ඇමතිකම් ලබා නොගන්නා බවයි.

කෙසේවුවද තමාට ආණ්ඩුවට එක්වන ලෙස කිහිපදෙනෙකුගෙන් ආරාධනා ලැබී ඇති බවද ඔහු පවසා ඇති අතර එසේ කතා කළ පිරිස තමන් ආණ්ඩුවට එකතු වන අයකු ලෙස ගණන් සාදා ගැනීම ගැන තමන්ට කළ හැකි දෙයක් නොමැති බවත් පවසා තිබේ.

Powered by Blogger.