මහින්ද ආණ්ඩුව වඳුරන් මරන්න ලක්ෂ 10 ක් දුන්නා.


රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීමට බව පවසමින් පසුගිය  ආණ්ඩුව වඳුරන් ඝාතනය කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට ලක්ෂ 10 බැගින් ලබාදුන් බවත්, එහෙත් වර්තමාන ආණ්ඩුව ඒ සඳහා වගා සංග්‍රාමයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන බව අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා සඳහන් කළේය.

එසේම ආහාර භෝග වගා කර රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීමට වර්තමාන ආණ්ඩුව,  සෑම රාජ්‍ය ආයතනයක් හා රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුම භෝග වගා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කර තිබෙන බවද පවසා සිටියේය.

එහෙත් පසුගිය ආණ්ඩුව සිදුකරනු ලැබුවේ වඳුරන්ගෙන් ආහාර ආරක්ෂා කිරීමට බව පවසමින් ප්‍රා‘දේශීය ලේකම්වරුන්ට රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් බෙදාදීම බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

පොලිස් ක්‍ෂේත්‍ර බළකා මූලස්ථානයේදී අද (17දා)පැවැති වගා සංග්‍රාමය වැඩසටහනට සහභාගිවෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියේය.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.