රාජ්‍ය ආයතන 15ක වංචා ගැන, අලුත් කෝප් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට.


රාජ්‍ය ආයතන පහළොවක සිදුව ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතා  සහ ඉහළ නිළධාරීන්ගේ විනය විරෝධී හැසිරීම් සම්බන්ධව සිදුකළ විමර්ශන ඇතුළත් නවතම කෝප් වර්තාව   පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරන සභාවේ සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව , ශ්‍රීලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය , සී/ස ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා සමාගම , සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව ,මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ,මහජන බැංකුව , ශ්‍රීලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව , ජාතික ලොතරයි මණ්ඩලය , ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, සී/ස ඛනිජ වැලි සමාගම , භු විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යංශය , සීමාසමිත හිගුරාන සීනී කර්මානත්තායතනය , ලංකා ධීවර සංස්ථාව , ස්වාධීන රුපවාහිනි සේවය සහ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යන ආයතන පිළිබඳව මෙම විමර්ශන වාර්තානව මගින් හෙලිදරව් කර තිබේ.

රජයේ බැංකුවක් විසින් පෞද්ගලික හෝටලයට නිකුත් කළ රැපියල් කෝටි 10 ත ණය මුදලකට අදාල පොලිය ලෙස රැපියල් හැත්තැතුන් ලක්ෂ අසු ‍දෙදෙහක මුදලක් 2014 පෙබරවාරා 28 දා ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරය විසිනි ගෙවා තිබෙ. අධිකාරියට අයත් නිවාඩු නිකේතනයක කාමර 30 ක් අලුත් වැඩියාව වෙනුවෙන් රුපියප් දෙකෝටි අසු එක් ලක්ෂයක් ගෙවා ඇත. එම මුදලින්  රැපියල් එක්කොට් දස ලක්ෂය් ගෙවා ඇත්තේ නොකළ වැඩ කොටසක් බව අනාවරණය වී තිබේ.

මත්තල ගුවන් තොටුපලට ආදාල නිවාඩු නිකේතන ඉදිකිරීම සඳහා පෞද්ගලික පාර්ශ්වයනකට රුපියල් ලක්ෂ 70 ක් ලබාදී ඇතත් එම ඉඩම රජයට අයත් ඉඩමක් බව කෝප් කමිටුවට හෙලිවී තිබේ.

මෙවැනි ආයතන කියිපය වංචා හා දූෂණ ගැන ද එම කෝප් වාර්තාවේ සඳහන්ව තිබේ.

Powered by Blogger.