කථානායකගෙන් විමල්ට අවවාද.


කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවිමල් වීරවංශ මහතාට ඊයේ (19දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී අවවාද කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේදී විමල් වීරවංශ මහතා රීති ප්‍රශ්නයක් ඉල්ලා සිටිමින් වෙනත් කරුණු මතු කිරීමේදී කථානායකවරයා මෙලෙස විමල් වීරවංශ මහතාට අවවාද කළේය.

“රීති ප්‍රශ්න අවභාවිත කරන්න එපා. රීති ප්‍රශ්න ඉල්ලනවිට ඒ අවස්ථාව දෙනවද? නැද්ද? කියලාමට  නැවත හිතන්න වෙනවා මන්ත්‍රීතුමා" යැයි කථානායකවරයා විමල් වීරවංශ මහතාට පැවසීය.

එමෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී නැගී සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා පැවසුවේ විමල් වීරවංශ මහතා රීති ප්‍රශ්න නගමින් පාර්ලිමේන්තුවට නොගැළපෙන වචන භාවිත කරන බවයි. ඒ අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තු සභා ගැලරිය පාසල් සිසුන්ගෙන් පිරී පැවතුණි.

Powered by Blogger.