සුනිල් ටී ගෙන් ඔත්තුවකින් බදුල්ලේ දිනේෂ් කොටුවේ.


මහා පරිමාන  ව්‍යාජ DVD නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරින ලදැයි කියන බදුල්ලේ දිනේෂ් නැමැත්තෙක් පොලිසියට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව බදුල්ල පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, ප්‍රසිද්ධ DVD නිෂ්පාදන ආයතන කිහිපයක් වන සුනිල් ටී ෆිල්ම්ස් වෙළඳ නාමය යටතේ AD Infinity Solutions Pvt Ltd හා Nimsara Entertainment යන ආයතන වලින් ලද තොරතුරු මත හා පැමිණිලි මතයි.

මෙම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ 2003 හි අංක 36 දරන බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ වන අතර එම පනත අනුව ඕනෑම බුද්ධිමය දේපලක්, නිසි අවසරයකින් තොරව ව්‍යාජ ලෙස පටි ගත කිරීම, පිටපත් කිරීම, ළඟ තබා ගැනීම, අන්තර්ජාලයට උඩුගත කිරීම, බාගත කිරීම උපරිම වශයෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 5 ක දඩ මුදලකට හෝ වසර 10 ක් සිර දඬුවමක් හෝ එම දෙකම හෝ ලද හැකි වරදකි.

එම වරදට වරදකරු වූ වකු නැවත එම වරදට හෝ සමාන වරදකට වරද කරු වූ විට ඉහත දඬුවම දෙගුණයක් වේ.

Powered by Blogger.