අකිලගේ සිහිනය ඉතිරි වූ ප්‍රතිපාදනයෙන් සැබෑ කිරීමට යයි.


සියලු පාසල් දරුවන්ට ඉදිරියේදී දිවා ආහාර වේලක් ලබාදීමට තමන් බලාපොරොත්තු වන බව අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

හෙතෙම මෙම අදහස් පළකළේ ඊයේ ( 26 දා) ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැති උත්සවයකට සහභාගි වෙමිනි.

එය තම සිහිනයක් බවත්, එම සිහිනය ඉටුකර ගැනීම සඳහා දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා මැඩලමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉතිරිකරගත් මුදල් යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මෙම යෝජනාව ඉදිරියේදී ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු පැවසීය.

එහිදී රාමුගත වූ සහ සීමා මායිම් ගත වූ වපසරීන් සියල්ල බිඳදමා අනාගත ලෝක තත්ත්වයන්ට මුහුණදෙමින් මානව සම්පත දියුණු කිරීම තුළ පමණක් රටක් ලෙස අපට ඉදිරියට යා හැකි බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ඒ සඳහා සියලු පාර්ශ්ව එක්ව කටයුතු කළයුතු බවත්, එම විප්ලවීය ක්‍රියාවලියේදී සුවිශේෂී වගකීමක් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සතුවන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Powered by Blogger.