රවීගේ සිද්ධියේ, අනිකා රට හැර ගිහින්.


අද (17) දින බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ අනාවරණය වූයේ, කොමිසමේ සාක්කිකාරියක වූ අනිකා විජේසූරිය මහත්මිය, තමාට එල්ල වී ඇති ජීවිත තර්ජන හේතුවෙන් රට හැර ගොස් ඇති බවයි.

අනිකා විජේසූරිය මහත්මිය East West ප්‍රොපටීස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරියක වන අතර එහි විශාලතම කොටස්කරු ලැයිස්තුවේ 14 වැනි ස්ථානයේ පසුවෙයි.
Powered by Blogger.