ගොවියන්ට හොඳ දසාවක් - වී මිල ඉහළ යයි.

වසර ගණනාවකට පසුව යල කන්නයේ වී සඳහා රුපියල් 55ත් 58ත් පමණ හොඳ මිලක් ලැබීමෙන් වී ගොවියාගේ අත මිට සරුවී වී යහපත් කලක් උදා වී ඇත.  මෑත ඉතිහාසයේ වී සඳහා නියම වූ වැඩිම මිල ගණන් මෙම දිනවල ඇති වී ඇති බව ගොවි සංවිධාන පවසයි.

මෙම හේතුවෙන් ගොවීන් මහත් සතුටට පත්ව ඇති බවත් වී මිලදී ගැනිමට සහල් මෝල් හිමියන් කමත් වලට යන බවද ගොවි සංවිධාන දිනමිණට අදහස් දක්වමන් ප්‍රකාශ කෙළ්ය.

මේ අනුව කීරි සම්බා වේළපු වී කිලෝවක් රුපියල් 58.59ක්ද වෙළපු සම්බා කිලෝවක් 57.03ටද අලෙවි කරන බව මින්නේරිය හතමුණ ‍බෙදුම්ඇල ගොවි සංවිධානයේ ලෙක්ම් එම් එච් ඩබ්ලිව් සාරානාත් මහතා දිනමිණට අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේය.

නාඩු වේළපු වී කිලෝවක් රුපියල් 57.60ක්ද අමු වී කිලෝවක් රුපියල් 51.50ක් ද වන බව කී සාරානාත් මහතා සහල් මෝල් හිමියන් වී මිලදී ගැනිමට කමත් වලටම පැමිණිමද විශේෂත්වයක් බව පවසයි.

මෙවර ජල හිගය හේතුවෙන් තම ඉඩමෙන් අඩක් වගා කිරිමට අවසර ලබා දුන්නද (බෙත්ම කන්නයක් )මෙවර වී අස්වැන්න සරු සාර ලෙස ලැබි ඇති බවද ගොවීහු පවසති.

එමෙන්ම වී අලෙවි මණ්ඩලය 2014-2015 මහ කන්නයේ සහ 2015 යල කන්නයේ වී සඳහා වි ගොවියාට කීරි සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 50 ක්ද, සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 41ක්ද නාඩු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 38ක් වශයෙන් මිලදී ගත් බවත් මෑත කාලයේ රජයෙන් මිලදී ගත් වැඩි මිල ගණන් යටතේ වී මිලදී ගත් බවත් වි අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති එම් බී දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මින් පෙර වසරවල වී කිලෝවක් සඳහා ගෙවා ඇත්තේ රුපියල් 22ත් 28ක් වැනි මිලක් බව ද කී සභාපතිවරයා මේ දිනවල වී වලට ඉතා හොඳ මිලක් පැවතීම හේතුවෙන් වී ගොවියන් අසලට යන වී මෝල් හිමියන්ට ඔවුන්ගේ වී තොග ලබා දෙන බවද කීවේය.

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ පැවැති වී සංචිත සමුපාකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාවට ජනතාවට අඩු මිලට සහල් දීම උදෙසා රජයේ ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් ලබා දෙන බව බවසන ඒ මහතා මේ වන විට පවතින වී ම්‍රෙටික් ටොන් 27000ක් පමණ වන වී සංචිතයෙන් ‍මෙට්‍රික් ටොන් 24000ක් සතොසට වී කිලෝවක් රුපියල් 55කටත් නාඩු කිලෝවක් රුපියල් 44ක් වැනි වැනි මුදලකටත් ලබා දෙන බවද ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

මේ වන විට ඉතිරිව ඇති කිරි සම්බා මෙට්‍රික් ටොන් 4000ක් පමණ වන වී සංචිතය පිටස්තර අයට විකීණීමට නියමිත බවත් දැනට කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 64ක් වැනි මිලකට ටෙන්ඩර් මිල ගණන් කැඳවා ඇතත් කිරි සම්බා වල වී මිල වැඩිවීම හේතුවෙන් නැවත ටෙන්ඩර් කැඳවා එම වී තොගයද අලෙවි කිරිමට නියමිත බවද දිසානායක මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය. 

Powered by Blogger.