සුරාබදු ස්ටිකර් කේස් කැබිනෙට්ටුවේදී ඇදෙයි?


මත්පැන් සහ මත්පැන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ෆූල්පෲෆ් (foolproof) ස්ටිකර් හා කළමනාකරණ පද්ධතියක් සැකසීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කැඳවන ලද ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙන් අද (17) කැබිනට් මණ්ඩලයේදී සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් මෙවරද ඇතුළුව අවස්ථා දෙකකදී ටෙන්ඩර් කැඳවා තිබූ අතර පළමු ටෙන්ඩරය තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් නාමික දේශීය නියෝජිතයකු සිටින මැඩ්රාස් සිකියුරිටි ප්‍රින්ටර්ස් (Madras Security Printers (MSP) වෙත ලබාදීමට නිර්දේශකර තිබිණි.

කෙසේවුවද, ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඇති ප්‍රසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලයට (Procurement Appeal Board) අදාළ සමාගම ඉදිරිපත් කළ තිබූ ටෙන්ඩරයේ අඩුපාඩු පෙන්වාදීමෙන් පසුව එය අහෝසිකර නැවත ටෙන්ඩර් කැඳවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබිණි.

පළමු ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් වී තිබුණේ 2016 - 04 - 24 වන අතර ටෙන්ඩර්පත් බාර ගැනීම 2016 - 06 - 20 අවසන් කර තිබිණි.

කෙසේවුවද, දෙවැනිවර ටෙන්ඩර් කැඳවීමට 2017 - 01 - 15 හා 16 යන දිනයන්හිදී පුවත්පත් දැන්වීම් පල කර තිබූ අතර එහිදී ද අදාළ ටෙන්ඩරය ලබාදීමට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව නිර්දේශකර ඇත්තේ මැඩ්රාස් සිකියුරිටි ප්‍රින්ටර්ස් (Madras Security Printers (MSP) සමාගමයි.

එම සමාගම පළමුවර ස්ටිකර් 1000ක් මුද්‍රණය කිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් 3.19ක මිලක් සටහන් කර තිබූ අතර ඔවුන් දෙවැනි වර ටෙන්ඩරය සඳහා මිල ගණන් ලබාදීමේදී පළමුවර ලබාදුන් මිල මෙන් දෙගුණයකට ආසන්න මිලක් ලබාදී ඇත. නැතිනම් ඔවුන් දෙවැනි වර ස්ටිකර් 1000ක් මුද්‍රණය කිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් 5.99 ක මුදලක් සටහන් කර ඇත.

මේවන විට ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසමට ඉදිරිපත් වූ කරුණු සැලැකිල්ලටගෙන මෙම ටෙන්ඩරය එක් සමාගමකට වාසි සහගතවන අයුරින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව දන්වමින් දෙවැනි ටෙන්ඩරයද අවලංගු කරන ලෙස නිර්දේශ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මැඩ්රාස්ට දෙපාරම දෙන්න කිව්වෙ එකම කට්ටිය

අදාළ ටෙන්ඩරය මැඩ්රාස් සිකියුරිටි ප්‍රින්ටර්ස් (Madras Security Printers (MSP) සමාගමට ලබාදෙන ලෙස අවස්ථා දෙකේදීම නිර්දේශ කර ඇත්තේ එකම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් විසින්වීම ගැටලු සහගත වී ඇත.

මැඩ්රාස් සිකියුරිටි ප්‍රින්ටර්ස් (Madras Security Printers (MSP) සමාගමේ හිමිකරුවන් හා හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ ඥාතියකු අතර කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් පැවැති බවටද මේ අතර රාවයක් පවතී.

මහින්දත් 2014 ගෙන්න හදලා ?

මත්පැන් සහ මත්පැන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ෆූල්පෲෆ් (foolproof) සිටිකර් හා කළමනාකරණ පද්ධතියක් සැකසීමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ද මැදිහත්වීමෙන් උත්සාහයක් ගෙන ඇති අතර පසුව එහි කොමිස් මුදල් පිළිබඳ ගණනය දිනෙන් දින වැඩිවීම හේතුවෙන් එය මඟහාරී ගොස් ඇති බවද වාර්තා වේ.

(SLM)

Powered by Blogger.