සංවර්ධන ලොතරැයි සේවකයන් වෙන ආයතන වල නෑ.


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ඉහළ වැටුප් ලබන උපදේශකයින් හෝ සේවකයන් වෙනත් කිසිඳු ආයතනයකට අනුයුක්ත කර නොමැති බව එම ආයතනය පවසයි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මෙලෙස සඳහන් කර සිටින්නේ හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක මහතා ගේ ධූර කාලයේදී සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයට පත් කළ සේවකයන් පිරිසක් මේ වන විට කිසිඳු රාජකාරියකින් තොරව රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න වැටුප් ලබමින් සිටින බවට පළ වූ මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධයෙනි.

මෙලෙස සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩයෙන් පත්වීම් ලද සේවක පිරිස මුදල් අමාත්‍යංශයේ හා පසුව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ සේවය කර ඇති අතර බවත්, ඔවුන් උපදේශක මට්ටමේ සහ අනෙකුත් ශ්‍රේණිවලට අයත් සේවකයන් බවත් ද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පවසයි.

මෙම සේවකයන් පිරිස සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පසුගිය සභාපතිවරයා ගේ ධූර කාලයේදී හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් පත් පත්කර තිබුණි.

ඔවුන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ උපදේශකවරුන් ලෙස පත්කිරීමට රවී කරුණානායක මහතා කටයුතු කර ඇතත්, වාර්තා වන ආකාරයට ඔවුන්ට එකඳු දිනක්වත් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සේවය කිරීමට අවස්ථාව ලැබී නොමැත.

ඒ අදාළ පත්වීම ලද දිනයේ සිට ඔවුන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශය වෙත සේවාව අනියුක්ත කර ගැනීමට හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයා කටයුතු කර ඇති නිසාය.

පසුව හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයා විදෙස් අමාත්‍ය ධුරය ලැබීමත් සමඟ මේ පිරිස විදෙස් අමාත්‍යාංශය වෙත උපදේශකවරුන් ලෙස අනියුක්ත කර ගැනීමට රවී කරුණානායක මහතා කටයුතු කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, මංගල සමරවීර මහතා විසින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම සේවකයන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් නොවූ හෙයින් 2017 අගෝස්තු මස 03 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔවුන්ගේ සේවය අවසන් කර ඇත.

Powered by Blogger.