මහින්ද දේශප්‍රියට සැකයක්.

"පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම ලබන වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේවත් පැවැත්වීමට හැකිවේදැයි බරපතළ සැකයක් තමා තුළ පවතිනවා" යැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පැවැසීය.

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමැතිවරයා විසින් සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රයේ කෙටුම්පත මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත රැගෙන විත් භාරදුන් බවත් එම කෙටුම්පත ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට භාරදිය යුතුව ඇත්තේ රජයේ මුද්‍රණාලයට බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

"සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රයේ කෙටුම්පත මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත රැගෙන ආ අවස්ථාවේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාත් පැමිණියා. එම කෙටුම්පත මට දීලා වැඩක් නැහැ"යි සභාපතිවරයා අවධාරණය කළේය. "පන්දුව පළාත් පාලන ඇමැතිවරයා අතේ තබාගෙන, කලිසමේ අතුල්ල, අතුල්ලා එහාට මෙහාට විසි කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක අපිට එවන්න ඕනෑ. එව්වාට පස්සෙ අපි සෙල්ලම් කරල පෙන්වන්නම්" යැයිද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පැවැසීය.

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සඳහා නීතිමය වශයෙන් හා ප්‍රායෝගික වශයෙන් සිදුවිය යුතු සියලු කටයුතු අවසන් නොවී තිබෙන පසුබිමක පළාත් පාලන ඡන්දය පවත්වන්නේ නැති බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ඇඟිල්ල දිගුකිරීම සාධාරණ නොවන බව පැවැසූ සභාපතිවරයා පළාත් පාලන ඡන්දය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය සාකච්ඡා ලබාදීමද අත්හිටු වූ බව සඳහන් කළේය.

Powered by Blogger.