සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නිලවරණය බලු පොරයක් වේ.


ලබන ජනවාරි මාසයේදී පැවැත්වෙන සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නිලවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන අපේක්‍ෂකයන් අතරේ ඡන්ද පොරයක් ආරම්භ වී තිබෙන බව   බෞද්ධ සම්මේලන පුනර්ජීවන කමිටුව අද (29දා) ප්‍රකාශ කළේය.

එම නිලවරණයේදී විවිධ පුද්ගලයන් තනතුරුවලට පත්කර ගැනීම සඳහා මඩ ගසාගැනීම් සහ මුදල් වියදම් කිරීම් සිදුවන බවද එම කමිටු සාමාජික සූරිය ගුණසේකර මහතා පැවසීය.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය එක් පවුලක පාලනයට යටත්වී සිටින බවත්, ජනවාරි මාසයේ පැවැත්වෙන  නිලවරණයේදී  වෙනම නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත්කර ගැනීමට  බෞද්ධ සම්මේලන පුනර්ජීවන කමිටුව තීරණය කර ඇති බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

බෞද්ධ සම්මේලන පුනර්ජීවන කමිටුව විසින් කොළඹ පදනම් ආයතනයේ පැවත්වූ විශේෂ රැස්වීමකදී ගුණසේකර මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට වසර සියයක් සපිරෙන 2018 වසරේදී එහි පවුල් පාලනය අවසන් කරන බවයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.